Our Strong Village

Dit project is er om het Koninkrijk van God te doen groeien en uit te breiden door het vermenigvuldigen van de cel- en huiskerken en haar leiders. Nieuwe gelovigen krijgen in de cel- en huiskerk een ontmoeting met de realiteit van Gods Liefde en vinden een nieuwe identiteit in Hem.

De hele gemeenschap toegang tot duurzame bronnen

Koebanken

Koebanken worden georganiseerd door een lokaal comité om te voorzien in de behoeften van verarmde weduwen binnen een gemeenschap. Weduwen leren hoe ze een koe moeten grootbrengen en verzorgen, en krijgen uiteindelijk de kalfjes van de koe. Deze vrouwen zijn in staat zichzelf te onderhouden en hun status in de gemeenschap door het houden van de koeien en de kalfjes die de koeien voortbrengen.

Geitenbanken

Geitenbanken worden georganiseerd door een lokaal comité en voorzien in de behoeften van verarmde families of weduwen binnen een gemeenschap. Weduwen leren hoe ze een geit moeten grootbrengen en verzorgen en krijgen op termijn de kleintjes van de geit. Ze zijn hierdoor in staat zichzelf te onderhouden en hun status in de gemeenschap te verhogen door de geiten te verzorgen.

Zadenbanken

Vanuit een lokaal comité zorgt het zaden bank-project ervoor dat gemeenschappen de mogelijkheid hebben om goede beheerders van hun land te zijn. Leden van zowel de celkerken als de gemeenschap worden getraind met technische vaardigheden in het planten, het gebruik van de juiste bemesting en het verzorgen van hun planten. Na een technische opleiding ontvangen de leden, vooral de mensen die dat het hardst nodig hebben, zaden om te planten. 

Kippenbanken

Celkerken en gemeenschapsgroepen leren hoe ze efficiënt kippen kunnen fokken en verzorgen. Arme gezinnen ontvangen een deel van de kippen die zijn gefokt om hun eigen kippen te gaan fokken. Op deze manier kunnen gezinnen in hun eigen onderhoud voorzien en hebben ze een manier om een eigen inkomen op te bouwen. Degenen die baat hebben bij het programma worden aangemoedigd hun kennis met anderen te delen.

Impact in cijfers

0
families ontvingen een koe, geit of kip
0
dorpen hebben een zadenbank
0
spaargroepleden

Spaarbanken

Leden leren hoe ze als groep hun financiën kunnen plannen en geld kunnen besparen. Via een groepsspaarsysteem ondersteunen de leden elkaar terwijl ze verantwoordelijk zijn voor leningen en spaargelden. Tot nu toe heeft het project gezinnen
ondersteund met leningen om in hun levensonderhoud te voorzien door kippen, naaimachines of zaden te kopen.

Moestuinproject

Celkerken en gemeenschapsgroepen krijgen trainingen van experts over het efficiënt selecteren van zaadsoorten, het verbouwen van de product n en het verzorgen van de dorpstuin. Sommige zaden worden
aan de groep gegeven en gedeeld met de gemeenschap, vooral aan degenen die in nood verkeren. De tuinen zorgen voor een gezondere
voedselbron en een nieuwe bron van inkomsten. Hierdoor ontstaat sociale betrokkenheid door de
gemeenschappelijke tuinen. Degenen die succesvol zijn, worden een bron van kennis en dragen hun kennis over aan anderen in hun dorpen.

Impact in verhalen

Seed Vegetable Training 01

Thorn

“Ik ben dankbaar dat ik de kans kreeg om deel te nemen aan het zadenproject. Ik werd aangemoedigd door de leraar, die me liet zien hoe ik creatief kan zijn met wat ik rond mijn huis heb. Ik paste de kennis toe die ik via het programma had opgedaan over het verbouwen van groenten, het maken van zeep, het houden van vee en het voeren van een goed financieel beheer.”

Soap Making_01

Sophal

“Ik ben trots op mijzelf en ik ben enthousiast dat ik iets heb kunnen leren. Sinds ik ben opgegroeid, heb ik nooit de kans gehad om iets te leren of te weten hoe ik zelf iets kon doen. Het is echt een geweldig gevoel om iets te kunnen creëren!”

Zadenbank

Bekijk hier de video over de impact van de zadenbank.

Help je mee?

Doneer specifiek voor ons programma ‘Our strong village’ via onderstaande doneerknop.

Betrokken blijven bij ons werk?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuws, ontwikkelingen en impactverhalen!