Hier vind je alle algemene informatie over Fountain of Hope Cambodja-Nederland.

Onze naam

God roept ons allemaal op om een fontein, een bron te zijn die levend water geeft in een uitgedroogd en onvruchtbaar land. Levend water wil zeggen: de liefde en goedheid van Christus.
We willen medemensen in de meest getroffen gebieden van Cambodja hiermee verfrissen. Daardoor zullen ze in staat zijn hun families en hun omgeving te overstromen met echte goedheid en echte liefde.

Als de armen en behoeftigen tevergeefs water zoeken en hun tongen uitgedroogd zijn van de dorst, zal Ik hen antwoorden als zij naar Mij roepen. Ik, Israëls God, zal hen nooit ofte nimmer in de steek laten. Vanaf de heuvels zal Ik grote rivieren naar beneden laten stromen. Het water zal in de dalen voor hen opspuiten! In de woestijnen zullen waterplassen zijn en door bronnen gevoede rivieren zullen over de uitgedroogde grond vloeien. Ik zal bomen planten: ceders, acaciaʼs, olijfbomen, cipressen, platanen en dennenbomen—op onvruchtbare grond. Iedereen zal dit wonder zien en begrijpen dat de hand van de Here, de Heilige van Israël, het deed.
Jesaja 41:17-20

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Fountain of Hope Cambodja-Nederland wordt op dit moment gevormd door de volgende personen:

  • Mw. W.J.M. van Opstal als bestuurslid zonder stemrecht, tevens directeur van de stichting.
  • Hr. S. Roos als voorzitter.
  • Hr. W.J.P.M van der Staak als secretaris.
  • Hr. J van der Molen als penningmeester.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Directeur

[/vc_column_text][vc_column_text]

Joke van Opstal

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][us_single_image image=”379″ size=”us_350_350_crop” style=”shadow-1″][vc_column_text]

Voorzitter

[/vc_column_text][vc_column_text]

Sjaak Roos

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][us_single_image image=”623″ size=”us_350_350_crop” style=”shadow-1″][vc_column_text]

Secretaris

[/vc_column_text][vc_column_text]

Willem Jan van der Staak

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][us_single_image image=”712″ size=”us_350_350_crop” style=”shadow-1″][vc_column_text]

Penningmeester

[/vc_column_text][vc_column_text]

Jos van der Molen

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]