Het doel van Life With Value:

Dit project werkt ernaar om gezonde gemeenschappen te ontwikkelen. Het streeft er naar om een positieve verandering te bewerkstelligen in het gedrag en het maken van goede keuzes van zowel tieners als volwassenen. We ondersteunen en stimuleren de individuele verantwoordelijkheid van ieder lid van de gemeenschap.

Anti-mensenhandel/ migratie

Life With Value helpt bij het voorkomen van mensenhandel en is er ook voor legale en veilige migratie. Het programma van preventie van mensenhandel is een geïntegreerd programma bij de kerk en gemeenschap. Naast voorlichting en bewustwording geeft het programma ook technische ondersteuning waar nodig.

Het lesplan voor preventie van mensenhandel is aangepast aan de leeftijd, zodat kinderen, tieners en volwassenen relevant onderwijs krijgen. Het lesplan bevat ook de onderliggende problematiek van mensenhandel en migratie.

Supportgroepen voor HIV/AIDS en huiselijk geweld

Mensen die leven met HIV/AIDS hebben veel te maken met discriminatie, afwijzing en financiële kwetsbaarheid. De mensen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld leven onder angst en vaak in isolatie.

  • Fountain of Hope mobiliseert en voorziet vrijwilligers van de kerk in alles wat zij nodig hebben om uit te reiken naar deze mensen. Onderwerpen zijn:
  • Preventie
  • Familie waarden
  • Zorg voor mensen met HIV/AIDS
  • Ondersteuning van weeskinderen
  • Economische ondersteuning via de lokale cel kerk

Community leiders bijeenkomsten

Cambodja wordt vaak gezien als een plaats van transport en bestemming van mensenhandel. Duidelijke boodschappen over het voorkomen van mensen handel en mensen/kinderen rechten heel belangrijk. Fountain of Hope komt samen met de provinciale-, district- en dorpsleiders samen. Dit zijn mensen van grote invloed.

Fountain of Hope faciliteert bijeenkomsten waarin gezocht wordt naar manieren om een groter bewustwording te creëren in de gemeenschap van mensenhandel. Kennis van hoe mensenhandelaren te werk gaan om mensen in de handel te krijgen is belangrijk voor preventie.

Daarnaast wordt ook gekeken wat een zo veilig mogelijke migratie is. Problemen zoals huiselijk geweld, alcoholisme, gokverslaving en drugsverslaving komen aan de orde in deze bijeenkomsten.