Het doel van Life of Hope:

Dit project is er om het Koninkrijk van God te doen groeien en uit te breiden door het vermenigvuldigen van de cel- en huiskerken en haar leiders. Nieuwe gelovigen krijgen in de cel- en huiskerk een ontmoeting met de realiteit van Gods Liefde en vinden een nieuwe identiteit in Hem.

Deze ontmoeting kan een radicale verandering teweeg brengen. Hierdoor verlangen zij ernaar om liefdevol uit te reiken naar hun gemeenschap. Ze worden transformers! Life of Hope kerk reikt een hand uit naar een ieder in de gemeenschap ongeacht religieuze achtergrond, leeftijd, gender of economische situatie.

Cel(huis)kerken

Cel- en huiskerken komen samen, zoals in de Bijbel beschreven staat. Handelingen 2:42-45 : Bestuderen van de Bijbel, aanbidding, samen groeien als volgers van Jezus.

Een cel kerk bestaat  uit ongeveer 10 mensen. Deze mensen komen samen in huisjes in de dorpen. Zij worden geleid door Fountain of Hope medewerkers totdat het lokaal geestelijk leiderschap, nadat ze training hebben gehad, sterk genoeg is om de cel kerk te leiden.

Als nieuwe gelovigen worden toegevoegd en lokale leiders worden getraind, worden zowel cel kerken als leiders vermenigvuldigd. Een cel kerk krijgt onderwijs wat helpt met geestelijke groei, maar ook op sociaal gebied. Als de cel kerk leert, toepast en groeit door dit onderwijs, kan de cel kerk een verschil maken in hun gemeenschap en dorpen in de omgeving.

Door de bijzondere levensstijl getuigen zij van de liefde en kracht van Jezus Christus. De cel kerk dient op sociaal gebied en preventieve gezondheidszorg, mantelzorg en onderwijs.

Leiderschapstraining

Een leiderschapstraining is belangrijk. Lokale cel kerk leiders krijgen een training om zo in hun potentie en capaciteiten te groeien. Zo worden het volwassen leiders voor zowel de cel kerk als de gemeenschap waarin zij leven.

De training bestaat uit Bijbeltraining, agricultuur, kennis van sociale rechten in de gemeenschap en levensonderhoud. De leider wordt getraind om te dienen.

Vrijwilligers mobiliseren

Vrijwilligers uit een cel kerk reiken uit naar de gemeenschap om te onderwijzen op gebied van gezondheid en sociale problemen. Ook ondersteunen zij hen die in moeilijke situaties zitten door bijvoorbeeld ziekte, huiselijk geweld of migratie.

De vrijwilligers hebben vaak zelf in zo’n situatie gezeten, waardoor ze precies weten hoe ze de juiste hulp kunnen bieden.