Joy of our children

Kinderen vinden hun identiteit in Christus, hebben hoop voor de toekomst en hebben invloed op hun gemeenschappen door een gezonde levensstijl en een leven waarin Jezus centraal staat.

Kinderen 5 tot 12 jaar

Iedere twee weken worden er dorpsbijeenkomsten georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Fountain Of Hope biedt verschillende lessen aan, zoals gezondheidszorg, veiligheid en hygiëne.

Ook maken de kinderen kennis met de Liefde van God op een speelse manier. Bijvoorbeeld door poppenkast, drama, liedjes zingen en Bijbel lezen.

Tieners 12 tot 18 jaar

Ook is er een programma speciaal ingericht voor tieners. Dit programma staat vooral in het teken van een goede gezondheid, HIV en SOA preventie en het maken van goede keuzes voor nu in de toekomst.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het tegengaan van mensenhandel. De tieners worden aangemoedigd om onderdeel uit te maken van het ‘Buddy systeem’.

Buddy systeem

Het Buddy systeem is een speciaal programma voor tieners en jeugd van Joy of our Children. Het doel van het Buddy systeem is om de tieners en jeugd betrokken te maken op sociaal gebied in hun dorp/gemeenschap.

Zodat zij de meest kwetsbare kinderen (weeskinderen, kinderen waarvan de ouders ernstig ziek zijn of van wie de ouders zijn geëmigreerd) binnen de gemeenschap kunnen ondersteunen waar nodig. Hiervoor wordt een training aangeboden, zodat de tieners precies weten hoe ze de meest kwetsbare kinderen het best kunnen helpen.

De medewerkers van Fountain Of Hope koppelen de tieners met de kinderen. Zo worden ze als oudere broer of zus voor deze kinderen. De tieners zijn niet alleen een mentor voor het kind, maar helpen ook met huishouden, schoolwerk en het groeien in hun identiteit in Christus.

Daarnaast zijn de tieners vertrouwenspersoon voor het kind.