Ons werk in de provincie Battambang

FOH werkt in vijf Cambodjaanse provincies. In één van die provincies (Battambang) hebben we sinds 2018 drie gemeenten geadopteerd. Deze gemeenten bestaan uit een aantal dorpen en liggen in het district Ruhakiri.

Stichting Fountain of Hope (FOH) werkt in vijf Cambodjaanse provincies. In één van die provincies (Battambang) hebben we sinds 2018 drie gemeenten geadopteerd. Deze gemeenten bestaan uit een aantal dorpen en liggen in het district Ruhakiri.

Alvorens met onze activiteiten te beginnen, vroegen we toestemming aan de plaatselijke autoriteiten. Er werd voorbede gedaan en onderzoek toonde aan op welke locaties FOH het meest zou kunnen betekenen. Het werk van FOH startte in de gemeente Mokreah. Het werk bloeide op en we konden veel betekenen voor de bevolking. Als gevolg hiervan vroegen ook de gemeenten Stock Bravoek en Prey Tralach om ondersteuning door FOH.

Binnen deze drie gemeenten is er slechts één gezondheidscentrum, één middelbare school, een basisschool per gemeente, één pagode en zijn er twee moskeeën. We zijn op dit moment actief in negen van de twintig dorpen.

Onze programma’s zoals Joy of our Children (JOC), Life with Value (LWV), Life of Hope (LOH) en Our Strong Village (OSV) brengen een positieve verandering teweeg in de dorpen. Kinderen, tieners en jongeren worden toegerust met kennis waardoor hun fysieke, emotionele en spirituele welzijn bevorderd wordt.

Lokale leiders worden betrokken bij de programma’s. Door hen erbij te betrekken wordt een gezonde gemeenschap bevorderd. Ook voor de aanpak van sociale problemen wordt in samenwerking met hen naar oplossingen gezocht.

Medewerkers en vrijwilligers van FOH geven dat wat ze geleerd hebben door aan anderen binnen de dorpsgemeenschappen. Het programma Our Strong Village heeft erg veel invloed in de dorpen en leert de mensen hoe ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Een belangrijk element is dat veel mensen in afgelegen dorpen met het evangelie worden bereikt en hun leven aan Jezus geven.

FOH is vereerd om een ​​deel van Gods handen en voeten te zijn in het veranderen van gemeenschappen door de liefde van Christus. We kijken uit naar een nog grotere impact en een overvloedige oogst. Mensen die Jezus hebben leren kennen en hem volgen zijn Gods handen en voeten. Zij maken het verschil in hun leefomgeving en laten Gods goedheid en genade zien aan de mensen die Jezus nog niet kennen.

Enkele feiten

 • Mokreah bestaat uit zeven dorpen waarin 2.099 gezinnen (9.204 mensen) wonen.
  Stock Bravoek bestaat uit zes dorpen met 3003 gezinnen (13.261 mensen).
  Prey Tralach bestaat uit zeven dorpen met 1.848 gezinnen (7.726 mensen).
  Deze gegevens heeft het plaatselijk bestuur in 2016 verstrekt.
 • Van de bevolking leeft 40 % onder de armoede grens.
 • De gebieden waarin wij werken zijn voornamelijk boeddhistisch en islamitisch.
 • Ongeveer 65% van de bevolking weet waar ze medische hulp kunnen krijgen, maar de afstand naar een ziekenhuis is groot en de wegen zijn slecht.
 • Waterbronnen zijn ontoereikend. Putten worden geboord, maar vaak wordt er geen water gevonden.
  De bevolking zoekt momenteel naar organisaties die een betere technologie hebben om waterbronnen te vinden. Vaak moet water ver gehaald worden uit rivieren en meren. Door gebrek aan schoon water is de bevolking genoodzaakt vervuild water te gebruiken.
 • Van de kinderen gaat 90 % naar school. De kwaliteit van het onderwijs laat te wensen over. Veel schoolgaande kinderen werken daarnaast op de rijstvelden.
 • Hooguit 50 % van de kinderen doet een vervolgopleiding.

Om het werk in deze dorpsgemeenschappen voort te kunnen zetten, hebben we jaarlijks € 20.000,- aan giften nodig. Wilt u Fountain Of Hope steunen? Meer informatie daarover vindt u op de doneerpagina.

Doneren

Wil je ons werk graag steunen? Dan kan dat gemakkelijk en veilig via de doneerpagina. Alvast bedankt!

Bericht delen?

Meer van dit soort verhalen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!